INFORMATORY DLA RODZICÓW OSÓB Z AUTYZMEM WEDŁUG WOJEWÓDZTW
województwo: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie

Informatory powstały i są aktualizowane w ramach projektów:

1) Projekt "Wsparcie osób z autyzmem" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) "Prowadzenie poradnictwa socjalno-prawnego i psychologicznego na rzecz rodzin osób z autyzmem" - projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3) "Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalno-prawnego oraz udzielanie informacji o uprawnieniach i usługach na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin". Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4) Projekt "Od wykluczenia do integracji - w obronie podstawowych praw osób z autyzmem" realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

5) Projekt "Autyzm - poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu" realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

6) Projekt "Wiedza potrzebna od zaraz - działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem" współfinansowany ze środków PFRON.